Bestuur & Toezicht

 

Als onafhankelijke en betrokken deskundige vervul ik regelmatig een rol als toezichthouder, bestuurder of voorzitter van organisaties. Daarbij zoek ik altijd naar mogelijkheden om de kwaliteit van bestuur en toezicht (verder) te verbeteren.

Han de Groot - Advies & Management - 002

Voorzitter Raad van Commissarissen Garden Retail Services

Vier jaar was ik onafhankelijk voorzitter van de Raad van Commissarissen van deze inkooporganisatie voor tuincentra. Gezamenlijk hielden wij toezicht op het functioneren van de directie en de werkorganisatie. Mijn toegevoegde waarde lag vooral in het feit dat ik boven de partijen stond, met een brede blik op het collectief.

Voorzitter D66 Woerden

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2011 hielp ik mee om de afdeling Woerden meer vorm en structuur te geven. Ik vervulde een klankbordfunctie richting fractie en adviseerde over ledenwerving en het verbeteren van de contacten met de leden.

Han de Groot - Advies & Management - 005
Han de Groot - Advies & Management - 002

Voorzitter Bodemcentrum MKB-Nederland

Hoe kunnen we de bodem van oude bedrijventerreinen op een verantwoordelijke en structurele manier saneren? Die vraag heb ik in opdracht van MKB-Nederland opgepakt. Ik ontwikkelde een operationeel en financieel plan en richtte er met diverse partijen een stichting voor op: het Bodemcentrum. In deze stichting werden de diverse regelingen en veel informatie ondergebracht. Na enkele jaren als voorzitter actief te zijn geweest, heb ik deze functie overgedragen. In 2017 fuseerde het Bodemcentrum met de Stichting Bodembeheer Nederland.