Projecten

 

Als praktische strateeg breng ik plannen naar de uitvoering, binnen de gestelde tijd en begroting. 
Met een breed gedragen resultaat en tevreden betrokkenen.

Han de Groot - Advies & Management - 002

Professionalisering interne werkorganisatie Bouwend Nederland

Bouwend Nederland beschikt over een omvangrijke interne werkorganisatie, die actief is voor de regiokantoren, afdelingen en vakgroepen. Een aantal ondersteunende werkzaamheden vond versnipperd en dubbel plaats. Na een goede analyse en een vertaling naar concrete voorstellen heb ik samen met Route5 gezorgd voor draagvlak en betrokkenheid om zaken effectiever te organiseren, met meer kennisbundeling en samenwerking. Dit leidde onder andere tot de oprichting van een eigen evenementenbureau binnen Bouwend Nederland.

Kwartiermaker Lokaal Retailbelang

De branches uit de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland hadden de wens om actiever
te zijn en meer samen te werken in de lokale lobby. Maar hoe organiseer je dat slim?
Ik werkte het idee uit naar een model en organisatie (De Stichting Lokaal Retailbelang), die ik
vervolgens ook daadwerkelijk oprichtte en operationeel maakte. Een project met een lang
voortraject en meerdere aspecten: van projectplan tot financiering en het aantrekken van
een team.

Han de Groot - Advies & Management - 005
Han de Groot - Advies & Management - 002

Projectleider Green Deal MKB

Op verzoek van MKB-Nederland schreef ik een projectvoorstel en concrete aanpak voor de ontwikkeling van een Green Deal voor het mkb. Daarvoor bracht ik onder andere in kaart wat het perspectief is van energiebesparing binnen de verschillende mkb-branches. Ook was ik verantwoordelijk voor het binnenhalen van de benodigde subsidie voor de uitvoering van het plan. De Green Deal die hieruit voortvloeide, heeft richting gegeven aan de branchespecifieke Green Deals van de verschillende lidorganisaties.