Public Affairs

 

Belangenbehartiging op het politieke toneel en bij ambtelijke beleidsmakers vergt tijd, inspanning, samenwerking en het vermogen om uiteenlopende belangen bij elkaar brengen.
Ik neem deze rol graag op mij.

Han de Groot - Advies & Management - 002

Lobby Wet Kwaliteitsborging Bouw voor Bouwend Nederland

Namens de bouwende ondernemers heb ik mij in Den Haag sterk gemaakt voor een werkbare aanpak van de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw. Ik nam deel aan talloze overleggen op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en in de Tweede Kamer. Daarbij trok ik op met andere belangenbehartigers in de bouwkolom zoals Aedes, BNA en Techniek Nederland. Het resultaat is een wet die meer is toegespitst op de sector en daardoor beter wordt omarmd.

Lokale belangenbehartiging vestigingsbeleid kappers 2025

Om de wildgroei en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, wilde de kappersbranche komen tot een blauwdruk voor een vestigingsbeleid in gemeenten. Samen met Royal Haskoning DHV ontwikkelde ik hiervoor een aanpak. Hiervoor dook ik op diverse plaatsen in de lokale situatie en sprak met vele kappers en gemeenteambtenaren. De kappers kunnen de ontwikkelde aanpak inzetten in hun eigen gemeenten.

Han de Groot - Advies & Management - 005
Han de Groot - Advies & Management - 002

Lobby milieu-impact potgrond en substraten voor VPN

In 2021 nam de Tweede Kamer een motie aan om de hoeveelheid veen in potgrond en substraat te reduceren, met het oog op de CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat. Aan de sector de taak om dit op te pakken, maar niet alleen. In goede dialoog met het Ministerie van LNV en betrokken stakeholders bereidde ik een convenant voor dat in november 2022 is ondertekend door maar liefst 15 partijen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO’s. In dit convenant zijn concrete doelen en ambities opgenomen om de milieu-impact van substraten fors te reduceren. Tijdens dit traject werkte ik nauw samen met voormalig Tweede Kamerlid en ondernemer Arne Weverling.