Het begint met een goed gesprek

 

Wanneer u mij inschakelt, kunt u rekenen op ondersteuning op maat en een helder proces. 
Dat begint met een goed gesprek over uw situatie, wensen en ambities.
En over wat ik u kan bieden.

 

Wanneer we van beide kanten positief zijn over het eerste gesprek, verdiep ik mij in uw vraagstuk. 
Op basis daarvan ontvangt u een gespecificeerde offerte met een duidelijke aanpak.

Duidelijkheid

Mijn aanpak kenmerkt zich door een helder stappenplan. Dat omvat een grondige analyse van uw vraagstuk, gedegen informatieverzameling en passende onderzoeksmethodiek.

We bespreken welke resultaten u kunt verwachten, welke werkwijze ik voorstel en welke kosten daaraan verbonden zijn. Ook maken we heldere afspraken over de planning en de manier van samenwerken. Zo weet u waar u aan toe bent.

Tijdens de opdracht ontvangt u inhoudelijke rapportages en een verantwoording van de geleverde inzet. Ik werk met plezier door heel Nederland, of op afstand vanuit mijn vestigingsplaats Epse.

Resultaat

De gekozen aanpak leidt tot een goed onderbouwd en breed gedragen resultaat, herkenbaar voor elke opdrachtgever.

Hierbij heb ik veel ervaring met samenwerkingsverbanden (branche-, beroeps- en personenvereniging of werkgevers- en sectororganisatie) en het (mkb-)bedrijfsleven.

Ik lever een concreet resultaat dat praktisch uitvoerbaar is. U kunt ermee vooruit!

Expertise en capaciteit

Wat de omvang of complexiteit van uw project ook is, ik zet er graag mijn tanden in. Zo nodig zet ik vanuit mijn netwerk de benodigde aanvullende expertise en capaciteit in. Zo kan ik een beroep doen op een groot aantal partners. De afgelopen jaren heb ik bijvoorbeeld samengewerkt met:

  • BRO (ruimtelijke ordening en retail)
  • Cooperation Next (strategie en visieontwikkeling)
  • Lexence (arbeidsrecht)
  • Nico Koppenol Advies & Interim (interim-werkzaamheden)
  • Royal Haskoning DHV (milieu en ruimtelijke ordening)
  • Route5 (coaching & training binnen verandertrajecten)
  • Diverse bureaus (communicatie en marketing)
  • etc.

De lijnen zijn daarbij altijd kort, ik blijf uw opdrachtnemer en aanspreekpunt.