Drie decennia ervaring en groot netwerk

 

Altijd nieuwsgierig naar mensen, processen en organisaties, dat is kenmerkend voor mij. Hoe zit het in elkaar? En hoe kan het beter? Grondig analyseren, slimme scenario’s bedenken en plannen ontwikkelen. Een team bouwen en samen dingen in gang zetten. Daar krijg ik energie van.

 

Een ‘praktische strateeg’ zou je mij kunnen noemen. Iemand die niet alleen helpt bij het ontwikkelen van de plannen, maar ze ook mee naar de uitvoering brengt.

Persoonlijk

Ik ben geboren in Winterswijk in 1965, getrouwd met Sandra en trotse vader van zoon Tim (1998) en dochter Tessa (2000). Mijn werk geeft mij veel energie, daarnaast heb ik een breed scala aan interesses en hobby’s. Ik houd van reizen en heb een passie voor Italië (cultuur, natuur, taal, mensen, eten en drinken). Verder sport ik graag (wielrennen, tennis, schaatsen) en heb ik grote belangstelling voor muziek, film en literatuur.

Werkervaring

2010 – nu

Oprichter en eigenaar Han de Groot Advies & Management

In 2010 nam ik het besluit om na vele mooie jaren in dienst als zelfstandig adviseur verder te gaan. Een stap waar ik geen dag spijt van heb gehad. Alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan in verschillende advies- en managementfuncties binnen het bedrijfsleven, bij belangenorganisaties en in de consultancy, stel ik graag ten dienste van mijn opdrachtgevers. Ook profiteren zij van een omvangrijk actueel netwerk dat ik in de loop der jaren heb opgebouwd.

2006 – 2010

Oprichter en directeur van Tuinbranche Nederland

De kennis en ervaring die ik opdeed bij MKB-Nederland (zie hieronder) kwam mij binnen Tuinbranche Nederland goed van pas. Bij deze nieuwe levendige branchevereniging hield ik mij bezig met de ontwikkeling van strategische plannen en de vertaalslag daarvan naar concrete activiteiten en diensten voor de leden.

1999 – 2006

Belangenbehartiger bij MKB-Nederland

Bij deze ‘vereniging van verenigingen’ ontdekte ik hoe belangenverenigingen georganiseerd zijn en hoe ze functioneren (of niet). Ik deed kennis op van de politieke lobby en leerde omgaan met het bijeenbrengen van de verschillende meningen van stakeholders. De focus lag hierbij op milieu, energie en marktordening.

1997 – 1999

Senior-Adviseur bij Ernst & Young Management Consultants

Bij dit managementadviesbureau kon ik alles wat ik had geleerd tijdens voorgaande dienstverbanden toepassen in complexe (beleids)vraagstukken, onder andere bij enkele ministeries en grote bedrijven. Ik adviseerde bijvoorbeeld over de effecten van wet- en regelgeving en de administratieve lastendruk die dit met zich meebrengt voor ondernemers.

1992 – 1997

Stafmedewerker bij de KLM

In deze complexe, internationale omgeving raakte ik thuis in de ontwikkeling en implementatie van strategieën en systemen op het gebied van milieu, duurzaamheid en kwaliteit. Zo was ik verantwoordelijk voor de wereldwijde invoering van ISO 14001 (voor milieumanagementsystemen). Alles binnen de hoge eisen aan nauwkeurigheid die deze organisatie en industrie stelt.

1989 – 1992

Adviseur en projectleider bij Arcadis

Bij dit ingenieursbureau deed ik enorm veel inhoudelijke kennis op over milieu en duurzaamheid. Ook leerde ik projectmatig werken voor veeleisende opdrachtgevers. Een goede eerste leerschool waarbij er ook ruimte was voor ontwikkeling en creativiteit.

(Voormalige) Nevenfuncties

Lid commissie Duurzame Ontwikkeling, Sociaal Economische Raad (SER)

Voorzitter Commissie Milieu van MKB-Nederland

Voorzitter Stichting Bodemcentrum

Voorzitter Stichting Energiecentrum Midden-en Kleinbedrijf

Voorzitter Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Voorzitter afdeling Woerden D66

Voorzitter Raad van Commissarissen bij Garden Retail Services

Wat opdrachtgevers zeggen

“Han voelt feilloos aan waar ondernemers mee zitten en schakelt moeiteloos tussen strategie en operatie. Tijdens het proces versnelt of vertraagt hij op de juiste momenten, zodat iedereen aangehaakt blijft. Dat was voor ons traject ‘ANKO 2025’ van groot belang. Han is daarnaast zeer integer, ook dat was voor ons een belangrijke voorwaarde.”

Wijnand van Unen, voormalig directeur ANKO, directeur Wissenraet en Van Spaendonck

“Han heeft de gave om snel thuis te raken in een grote organisatie en zich vlot complexe dossiers eigen te maken. Hij weet verschillende in- en externe belangen en partijen goed bij elkaar te brengen. Met zijn oprechte interesse legt hij makkelijk contact met mensen, van ceo tot bouwplaatsmedewerker. Deze combinatie van kwaliteiten maakt hem voor ons zeer waardevol, als belangenbehartiger, adviseur én als interim-manager. Zo heeft hij op een uitstekende manier gefungeerd als regiomanager in een zeer actieve regio, met veeleisende leden.” 

Fries Heinis, algemeen directeur Bouwend Nederland

“Dankzij de inzet van Han als directeur is onze vereniging veel zichtbaarder en pro-actiever geworden. Het contact met onze leden en stakeholders is sterk verbeterd, zij zijn meer betrokken bij de uitdagingen waar wij voor staan. Door zijn ervaring bij andere brancheorganisaties voelt Han goed aan wat leden belangrijk vinden. Ook weet hij de weg in de politiek en naar andere organisaties. Han is een echte verbinder!” 

Ted Vollebregt, voorzitter Vereniging van Potgrond- en substraatfabrikanten Nederland

“Han heeft, samen met interim-manager Nico Koppenol, weer rust en vertrouwen gebracht in een turbulente periode binnen onze vereniging. Zij creëerden een basis waarop wij verder konden. Van begin af aan met veel inzet en passie voor de vereniging, de medewerkers en de leden. Han schuwt de confrontatie niet, maar doet dat altijd op een diplomatieke en menselijke manier. Hij is warm, kundig en accuraat.”

John Koomen, vicevoorzitter Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

“Han is goed thuis in de wereld van brancheorganisaties en is intrinsiek gemotiveerd om deze samenwerkingsverbanden van ondernemers verder te helpen. Hij is een gepassioneerd analyticus die plannen ook handen en voeten geeft, steeds met succesvolle resultaten. Daarbij weet hij onze leden mee te krijgen in complexe strategische vraagstukken en operationele ‘hobbels’. Kortom: een gedreven, sympathieke en onvermoeibare professional!”

Leendert-Jan Visser, algemeen directeur MKB-Nederland