Visie & Strategie

 

Een nieuwe toekomststrategie ontwikkelen of uw visie toetsen?
Ik ben uw klankbord, onderzoek de mogelijkheden, help keuzes maken en draagvlak creëren.

Han de Groot - Advies & Management - 002

Toekomststrategie ANKO 2025

De Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) wilde een strategie ontwikkelen die aansluit bij de behoeften van haar leden en tegelijkertijd realistisch is, passend bij de beschikbare financiële middelen. Samen met Ivan Pouwels van Cooperation Next maakte ik een uitgebreide analyse van de vereniging, haar leden en stakeholders. Met veel aandacht voor het proces en de onderbouwing hielpen we de ANKO om fundamentele keuzes te maken zodat de vereniging relevant blijft voor haar leden.

Toekomststrategie Nefemed 2025

Deze vereniging van fabrikanten van medische apparaten en hulpmiddelen wilde in haar strategie meer focus leggen op de lobby op voor haar leden belangrijke thema’s. Ik fungeerde daarin als sparring-partner voor bestuur en directie. Op basis van een sterkte-zwakteanalyse hielp ik om in kaart te brengen wat er nodig was om het doel te bereiken. Daarmee kon Nefemed concrete stappen zetten.

Han de Groot - Advies & Management - 005
Han de Groot - Advies & Management - 002

Toekomstvisie Groenkeur

Groenkeur had ideeën voor een toekomstvisie en wilde deze concretiseren en toetsen bij haar achterban. Als onafhankelijke buitenstaander heb ik dit proces begeleid: in diverse sessies met de ondernemers kwamen we tot een formulering van een missie, visie enstrategisch plan dat door iedereen werd gedragen. Deze zijn uitgewerkt in vijf speerpunten met uitwerkingslijnen.